ค่านิยม

ค่านิยม

การทำงานเป็นทีม
เราจะมีส่วนร่วมในการทำงานและส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน และมุ่งมั่นที่จะร่วมกันตัดสินใจ

ความจริงใจ
เราใส่ความจริงใจและความซื่อสัตย์
ในงานทุกชิ้นที่เราทำ เพราะเราสนุกกับงานของเรา

ความน่าเชื่อถือ
เราทำงานแบบไร้ขอบเขต
และปราศจากกำแพงกั้นภายใน
ความสัมพันธ์ของเรานั้นแท้จริงและแข็งแกร่ง

การบริการเป็นเลิศ
เราตระหนักถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญ และสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้

ประสิทธิภาพ
เรารักษาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าและคู่ค้าของเราให้ได้ประโยชน์ไปด้วยกันทุกฝ่าย
เราเคารพและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อลูกค้าแล้ว เรารักไอเดียที่ดีและความคุ้มค่า ดังนั้นเราจึงนำอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าของเรา