ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

 

รายละเอียดงาน (Responsibilite)
ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร
คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualification)
-ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร
-เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ตำแหน่งงานด้านล่างเป็นของประเทศสิงค์โปร