บริการอบรม

บริการอบรม

บริการอบรม

สำหรับเครื่องจักรหนักและต้องปฏิบัติงานบนที่สูงแล้ว การคำนึงถึงความปลอดภัยและกฎเกณฑ์การใช้งานเป็นหนึ่งหลักสำคัญที่เรายึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ใช้งาน เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สิน หากคุณเช่าหรือซื้อเครื่องจักรของเอเว่อร์ เอเชีย เรามีหลักสูตรอบรมการใช้งานเครื่องจักรหนัก รถบูมลิฟท์ รถขากรรไกร การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นต่างๆ

โดยแบ่งเป็น ด้านทฤษฎี 2 ชั่วโมง : ข้อแนะนำการใช้งานรถกระเช้า

                                  การใช้งานแผงควบคุม

                                  ข้อปฏิบัติและข้อพึงระวัง

                                  การเลือกเครื่องให้เหมาะกับการใช้งาน การบำรุงรักษา

                                  วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

            ด้านปฏิบัติ 2 ชั่วโมง : การทดลองใช้งานเครื่องจักร

อบรมโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งผู้อบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Attendance Certificate) 

ตารางเวลาการอบรมขึ้นอยู่กับการนัดหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

+66 (0)2 1300 755 – 58
Thailand@averasia.com

หากผู้ฝึกอบรมมี หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัยสามารถนำมาเองได้ เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล